Dzisiaj jest: 16 Wrzesień 2014    |    Imieniny obchodzą: Edyta, Kamil, Korneliusz

ODiDZ

 

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
DOKSZTAŁCANIA i DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
w Kluczborku


ul. M. Konopnickiej 11
46 – 200 Kluczbork

Dyrektor mgr Wiesław Solarewicz

Ośrodek wojewódzki w Kluczborku koordynuje dokształcanie zawodowe młodocianych w województwie opolskim

 

***

OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO      
przy ZESPOLE SZKOŁ MECHANICZNYCH
w Głubczycach

ul. Aleja Śląska 1
48 – 100 Głubczyce       

Dyrektor mgr Jan Łata

         Ośrodek dla potrzeb kształcenia posiada internat dla kursantów spoza Głubczyc.
Internat zapewnia noclegi oraz wyżywienie dla kursantów przebywających na kursie.

 

Ośrodek kursowy w Głubczycach kształci w następujących zawodach :

 1. Elektryk – 3 turnusy w cyklu nauczania / 1,2,3 stopień /
 2. Monter-elektronik – 3 turnusy w cyklu nauczania / 1,2,3 stopień /
 3. Elektromechanik – 3 turnusy w cyklu nauczania / 1,2,3 stopień /
 4. Elektromechanik pojazdów samochodowych – 3 turnusy w cyklu nauczania / 1,2,3 stopień /
 5. Murarz – 3 turnusy w cyklu nauczania /1,2,3 stopień /
 6. Betoniarz-zbrojarz – 2 turnusy w cyklu nauczania / 1,2 stopień /
 7. Lakiernik – 2 turnusy w cyklu nauczania / 1,2 stopień /

            Kształcenie odbywa się w ośrodkach kursowych na terenie województwa opolskiego, kształcenie to koordynuje ośrodek wojewódzki w Kluczborku.

           Uczeń szkoły zawodowej w trakcie nauki w danym zawodzie kierowany jest na kursy dokształcania zawodowego do ośrodków, które kształcą w danym zawodzie w systemie 4-tygodniowych turnusów. W zależności od zawodów w toku nauki mogą to być 2 lub 3 turnusy (tzw. stopnie).

           Uczeń na kursie kształci się tylko z przedmiotów zawodowych które przygotowywują do wykonywania określonego zawodu

INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH

                 LOKALIZACJA : ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH

      GŁUBCZYCE
ul. Aleja Śląska 1
  48 – 100 Głubczyce
   tel. 0-77/485-30-87

         Internat stanowi integralną część zespołu szkół mechanicznych w Głubczycach. Jest on zarazem bazą noclegową dla uczniów naszej szkoły i kursantów przebywających na kursach dokształcania zawodowego w ośrodku kursowym w Głubczycach.

         Internat zapewnia młodzieży zakwaterowanie, wyżywienie oraz opiekę pedagogiczno-wychwawczą w czasie przebywania w naszym ośrodku na kursach dokształcania zawodowego. Internat posiada 70 miejsc noclegowych.

       Internat zapewnia opiekę i zakwaterowanie dla młodzieży od poniedziałku od godz. 700 do piątku do godz. 1500. Internat znajduje się na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych.        

       Do dyspozycji uczniów jest świetlica, sala cichej nauki, sala sportowa oraz boiska szkolne. Aby zapewnić bezpieczeństwo naszym wychowankom teren naszej szkoły jest objęty monitoringiem, tyczy to budynku szkoły, internatu oraz terenu wokół szkoły.

     Uczeń, który przyjeżdża do naszego ośrodka jest zobowiązany posiadać :

 1. Legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości,
 2. Skierowanie na kurs,
 3. Książeczkę rum,
 4. Obuwie zmienne,
 5. Przybory toaletowe,
 6. W określonych wypadkach opinię z poradni pedagogiczno-psychologicznej.

     W przypadku zwolnienia z zajęć lub nieobecności na zajęciach podstawą do usprawiedliwienia jest zaświadczenie L-4. W nagłych i losowych przypadkach może to być pismo rodziców potwierdzone przez dyrekcje szkoły macierzystej, do której uczęszcza kursant

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO DLA KURSÓW ODiDZ
W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH GŁUBCZYCE
NA ROK SZKOLNY 2013/2014

 

   Lp

zawód

stopień

Termin kursu

1

Elektryk

   II

2.09 –   27.09.2013

2

Elektromechanik

   II

2.09 –   27.09.2013

3

Elektryk

     III

30.09 – 25.10.2013

4

Monter   elektronik

   III

30.09 –   25.10.2013

5

Elektryk

     II

28.10 –   22.11.2013

6

Elektromechanik   poj. samochód.

     II

28.10 –   22.11.2013

7

Monter   elektronik

     II

25.11 – 20   .12.2013

8

Elektromechanik

   III

25.11 – 20   .12.2013

9

Elektryk

   II

07.01 –   31.01.2014

10

Elektryk

   III

07.01 –   31.01.2014

11

Lakiernik

   II

03.02 –   14.03.2014

12

Elektromechanik   poj. samochód.

   III

03.02 –   14.03.2014

13

Elektromechanik

   I

17.03 –   11.04.2014

14

Lakiernik

   I

17.03 –   11.04.2014

15

Elektryk

   I

14.04 –   16.05.2014

16

Elektromechanik   poj. samochód.

   I

14.04 –   16.05.2014

17

Elektryk

I

19.05 –   13.06.2014

18

Monter   elektronik

I

19.05 –   13.06.2014

 

ADRES:

Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach
ul. Aleja Śląska 1
48 – 100 Głubczyce
tel. 77/ 485-30-87

OPŁATY:

 1. Opłata za internat – 130 zł.
 2. Opłata za wyżywienie – 14 zł stawka dzienna
 3. Kaucja za pobyt w internacie - 40 zł (płatna przy przyjęciu do internatu)

 

Wykaz podręczników – zawód Elektromechanik

 1. Podstawy techniki - „Technologia ogólna” A. Górecki

  Rysunek techniczny” A. Paprocki

 2. Podstawy elektrotechniki i elektroniki - „Podstawy elektrotechniki dla ZSZ, cz 1i2” R. Kurdziel

  Podstawy elektrotechniki i elektroniki dla elektryków” A. Chochowski

 3. Pracownia elektryczna i elektroniczna - „Pracownia elektryczna dla ZSZ” M. Pilawski

 4. Aparaty i urządzenia elektryczne - „Aparaty i urządzenia elektryczne” G. Bartodziej i E. Kałuża

 5. Maszyny elektryczne - „Maszyny elektryczne. Podręcznik dla ZSZ” Z. Stein

 

Wykaz podręczników – zawód Elektryk

 1. Technologia i materiałoznawstwo elektryczne - „Technologia i materiałoznawstwo elektryczne” S. Okoniewski

2. Podstawy elektrotechniki - „Podstawy elektrotechniki dla ZSZ, cz 1i2” R. Kurdziel

3. Elektroenergetyka - „Aparaty i urządzenia elektryczne” G. Bartodziej i E. Kałuża

 1. Pomiary elektryczne - „ Pracownia elektryczna dla ZSZ” M. Pilawski

  Pomiary elektryczne, cz 1i2” A . Przybyłowska- -Łomnicka

 

Wykaz podręczników – zawód Monter elektronik

  1. Technologia i materiałoznawstwo elektryczne - „Technologia i materiałoznawstwo elektryczne” S. Okoniewski

  2. Podstawy elektrotechniki i elektroniki - „Podstawy elektrotechniki dla ZSZ, cz 1i2” R. Kurdziel

  Podstawy elektrotechniki i elektroniki dla elektryków” A. Chochowski

  3. Pracownia elektryczna i elektroniczna - „Pracownia elektryczna dla ZSZ” M. Pilawski

  4. Urządzenia elektroniczne - „Urządzenia elektroniczne” cz 1,2,3 A. Marusak

   

  Wykaz podręczników – zawód Lakiernik

  1. Chemia z materiałoznawstwem - „Chemia. Kształcenie w zakresie podstawowym” Z. Kluz, M. Poźniczek

  2. Rysunek techniczny z maszynoznawstwem - „Rysunek techniczny dla mechaników” T. Lewandowski

  3. Podstawy elektrotechniki i elektroniki - „Elektrotechnika dla ZSZ” R. Kurdziel

  4. Pomiary techniczne - „Technologia ogólna. Podstawy technologii mechanicznej” A. Górecki

  5.Technologia - „Lakiernictwo samochodowe” G. Sobierajska, Z. Neumann

 

Wykaz podręczników – zawód Elektromechanik pojazdów samochodowych

   1. Podstawy techniki - „Technologia ogólna” A.Górecki

   2. Podstawy elektrotechniki i elektroniki - „Podstawy elektrotechniki dla ZSZ, cz 1i2” R. Kurdziel

   3. Konstrukcje pojazdów samochodowych - „Mechanik pojazdów samochodowych. Budowa i eksploatacja pojazdów cz I i II” praca zbiorowa

   4. Urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych - „Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych” A.Herner i H. Riehl

   5. Przepisy ruchu drogowego - „ Kodeks drogowy” M. Lewandowski

   6. Pracowania elektromechaniki i elektroniki - „ Pracownia elektryczna” M.Pilawski, T. Winek

   7. Specjalizacja – brak podręcznika